Må du søke om å sette inn vindu?

Må du søke om å sette inn vindu?


Når er det egentlig nødvendig å søke om å skifte vinduer? I følge Direktoratet for byggteknikk er det normalt ikke søknadsplikt etter Plan- og bygningsloven. Men det finnes unntak, og er du i tvil må du kontakte kommunen. På nettsiden vises det til følgende hovedregel for når et vindu må godkjennes:

«Hvis du ønsker å skifte ut vinduene dine, kan du bytte til tilsvarende vinduer uten å søke om tillatelse fra kommunen. Dersom et er byttet vinduer i bygget tidligere, kan du også bytte tilbake til slike vinduer som tidligere har vært benyttet. Dette anses ikke å endre husets eksteriørmessige karakter. Du kan også bytte til andre vinduer, men disse må ikke bryte med byggets utseende og karakter. Dersom du derimot ønsker å bytte til vinduer som bryter med husets karakter og utseende, vil utskiftingen kunne være søknadspliktig.»

Mer om dette temaet finner du hos Direktoratet for byggteknikk.

+ Ingen kommentarer

Legg til kommentar